Regulament

 

     S.C. URBANA S.A. administrează fondul locativ (locuințele) proprietatea Municipiului Sibiu, în baza Contractului de concesiune nr. 2/2000, completat cu Actul adițional nr. 47/23.09.2019. 

     Regulamentul privind administrarea, gestionarea și exploatarea locuințelor aflate în proprietatea sau în administrarea Municipiului Sibiu este aprobat prin HCL 366/28.10.2021.