Tarife furnizare

 

     Începând cu 01.07.2020 prețul energiei termice plătit de sibienii racordați la centrala termică a S.C. Urbana S.A. a scăzut cu 5%.

     Prin HCL nr. 261/2020 s-a a aprobat scăderea prețului plătit de populație pentru energia termică de la 265,33/Gcal la 251,60 lei/ Gcal, inclusiv T.V.A. .

     Primăria Sibiu suportă o parte din acest tarif prin acordarea unei subvenții în valoare de 175,62 lei/Gcal, inclusiv T.V.A. , venind astfel în sprijinul cetățenilor prin scăderea cheltuielii.

     În facturile emise către consumatori, S.C. Urbana S.A. folosește ca unitate de măsură gigajouli (GJ),  ca atare diferențele de preț pe care sibienii le vor constata în factura de energie termică se prezintă după cum urmează:

 

 

Tariful vechi în lei/GJ

Tariful nou lei /GJ

aprobat prin HCL 261/2020

Reducere procentuală (%)

Prețul reglementat practicat de SC Urbana SA pentru energia termică

105.32

102.04

3.11

Prețul plătit de populație

63.37

60.09

5.18

Subvenția de la bugetul local

41.95

41.95