DOCUMENTE NECESARE PENTRU REÎNNOIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE (LOCUINȚE ANL)

 

URBANA SA va prelungi contractele de închiriere pentru locuintele ANL în baza unei cereri a titularului de contract însoţită de următoarele documente, depuse cu 30 de zile inaintea expirarii perioadei contractuale:

– copii după actele de identitate şi stare civilă ale tuturor membrilor familiei (act de identitate, certificat de naştere, certificate de căsătorie, hotărâre de divorţ, dacă este cazul, etc.)

(Notă : copie buletin/carte identitate a titularului de contract cu prezentarea mutației pe locuința deținută)

– declaraţie autentificată a titularului contractului de închiriere și a celorlalţi membri din familie, din care rezultă că:

  • nu deţin și nu au deţinut în proprietate /coproprietate o locuinţă (fac excepţie coproprietarii locuinţelor obţinute prin moştenire, în indiviziune, în situaţia în care cota obţinută nu satisface cerinţele minimale de suprafaţă prevăzute de anexa nr. 1 din Legea 114/1996, republicată);
  • nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuţie pentru realizarea unei locuinţe;
  • nu deţin, în calitate de chiriaş, altă locuinţă din fondul locativ de stat sau din fondul locativ al municipiului Sibiu;
  • locuiesc efectiv în apartamentul care face obiectul contractului de închiriere;

– acte doveditoare privind venitul mediu net realizat în ultimele 12 luni pe de către titular și ceilalţi membri ai familiei  (adeverinţă salariat, cupon pensie, ajutor şomaj, indemnizaţii, declaraţie de venit, declaraţie autentificată din care să rezulte că titularul / membrii familiei nu realizează venituri și perioada pentru care nu au realizat venituri, venituri obtinute din alte surse (dividende, actiuni la societati comerciale, inclusiv veniturile ocazionale realizate în ultimele 12 luni ), alte acte doveditoare, după caz;

– adeverinţă de la asociaţia de chiriaşi sau de proprietari / extrase de pe listele de întreţinere;

– certificat fiscal de la Primăria locului de domiciliu / reşedinţă pentru titularul contractului de închiriere și ceilalţi membri majori din familie;

- hotărâre judecătorească definitivă (în original) de atribuire a beneficiului contractului de închiriere (unde este cazul).

Titularul contractului de închiriere va completa, dacă e cazul, documentele depuse în termen de maxim 15 zile de la solicitarea SC Urbana SA.

Prelungirea contractului de închiriere este condiționată de plata la zi a chiriei, a cotelor de contribuție la cheltuielile comune și a taxei de salubritate precum și de plata tuturor obligațiilor fiscale datorate la bugetul local al Municipiului Sibiu.