Tarife pentru serviciile prestate către terți valabile începând cu 01.03.2022:

 

DENUMIREA LUCRĂRIIT A R I F EOPERATIUNI (OBSERVATII)
Masuratori în teren în vedere întocmirii documentatiei pentru vânzarea apartamentelor conform Legii 112/1995,2000 lei/buc- masuratori în teren;
- întocmire schita;
- extras CF de data recenta;
- întocmire releveu
- certificat energetic
- evaluare teren și locuință
Masuratori în teren în vedere întocmirii documentatiei pentru vânzarea apartamentelor conform  Decr.61/1990, Legii 85/R/19921500 lei/buc- masuratori în teren;
- întocmire schita;
- extras CF de data recenta;
- întocmire releveu
- certificat energetic
- evaluare locuință
Evaluare teren în vederea intocmirii contractului de vânzare-cumpărare pentru teren conform Legii 112/19951000 lei/buc- evaluare teren
Întocmirea actelor aditionale la contractele de vânzare-cumparare în vederea corectarii unor erori materiale aparute la stabilirea cotelor parti indivize, atribuirea terenului aferent apartamentelor, etc.250 lei/buc- verificarea tuturor contractelor de vânzare cumparare a locatarilor din imobil si recalcularea cotelor parti unde este cazul.
Evaluarea locuințelor la solicitarea chiriasilor: Sibiu, Mârsa, Avrig etc1100 lei/buc- întocmirea fisei de evaluare în functie de suprafata utila a locuintelor
Evaluarea dependințelor360 lei- măsurători în teren
- întocmire fișe de evaluare
- act adițional
Eliberarea de adeverinte catre alte institutii si persoane fizice (litigiu, achitare integrala, vechimi, alte adeverinte)75 lei/adev.- cautare în arhiva societatii. - Xeroxare
Prestari servicii la OCPI Sibiu la solicitarea beneficiarilor (extrase CF, identificari imobile, etc)   100 lei + valoarea actelor

- deplasare OCPI 

- consultare foi CF, incheieri CF, extrase CF

Eliberarea adeverințelor radierii din CF a interdictiilor de înstrăinare sau a radierii ipotecii75 lei100 lei - tarif de urgență
Copii xerox conforme cu originalul după contracte vânzare cumpărare100 lei200 lei - tarif de urgență
Eliberare copii schițe de la vânzare cumpărare și a altor acte75 lei150 lei - tarif de urgență
Eliberare copii după contracte, schițe ce au stat la baza vânzării, către expertii tehnici100 lei200 lei - tarif de urgență
Eliberare desfășurător plată rate către expertii contabili100 lei /dosar 200 lei/dosar - tarif de urgență
Eliberare desfășurător plată rate la cererea beneficiarilor75 lei150 lei - tarif de urgență
Eliberarea adeverințelor pentru pod100 lei200 lei - tarif de urgență
Consultare arhivă pentru diverse informații20 lei40 lei - tarif de urgență

Notă:  Pentru tarife urgență max. 1 zi de la data depunerii cererii

           Pentru tarife în regim normal min. 10 zile de la data depunerii cererii și maxim 30 zile.