DOCUMENTE NECESARE PENTRU REÎNNOIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE PENTRU DEPENDINȚE (pivniță, gara, teren etc.)

 

     La încetarea valabilității contractului de închiriere, în vederea întocmirii unuia nou, vă rugăm să depuneți la sediul societății noastre următoarele documente:

DOCUMENTE DE IDENTITATE ȘI STARE CIVILĂ ALE TITULARULUI ȘI MEMBRILOR DE FAMILIE (documente în copie):

  • cartea sau buletinul de identitate;
  • certificatul de naștere;
  • certificat de căsătorie (sau, după caz, sentință de divorț).

DOCUMENTE CU PRIVIRE LA VENITURILE TITULARULUI ȘI MEMBRILOR DE FAMILIE (documente originale):

  • acte doveditoare privind venitul mediu net realizat în ultimele 12 luni de către titular și ceilalți membri ai familiei (care locuiesc și se gospodăresc împreună), adeverință salariat, cupon pensie, ajutor șomaj, indemnizații, alocații copii, declarație de venit, venituri obținute din alte surse (dividende, acțiuni la societăți comerciale, inclusiv veniturile ocazionale realizate in ultimele 12 luni), declarație autentificată din care să rezulte că titularul / membrii familiei nu realizează venituri și perioada pentru care nu au realizat venituri, alte acte doveditoare, după caz;

ALTE DOCUMENTE:

  • certificat fiscal de la Primăria locului de domiciliu / reședință pentru titular și ceilalți membri majori ai familiei.

Documentele se depun la sediul S.C. Urbana S.A. din Sibiu, str. Andrei Șaguna, nr. 9, zilnic, de luni până vineri, între orele 08.00 și 12.00.