DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE ÎN BAZA ORDINULUI DE REPARTIZARE (LOCUINȚE SOCIALE)

 

     După primirea ordinului de repartizare de la Comisia Socială, în vederea întocmirii contractului de închiriere, vă rugăm să depuneți la sediul societății noastre ordinul de repartizare în original, precum și următoarele documente:

DOCUMENTE DE IDENTITATE ȘI STARE CIVILĂ ALE TITULARULUI ȘI MEMBRILOR DE FAMILIE (documente în copie):

  • cartea sau buletinul de identitate;
  • certificatul de naștere;
  • certificat de căsătorie (sau, după caz, sentință de divorț).

DOCUMENTE CU PRIVIRE LA VENITURILE TITULARULUI ȘI MEMBRILOR DE FAMILIE (documente originale):

  • acte doveditoare privind venitul mediu net realizat în ultimele 12 luni de către titular și ceilalți membri ai familiei (care locuiesc și se gospodăresc împreună), adeverință salariat, cupon pensie, ajutor șomaj, indemnizații, alocații copii, declarație de venit, venituri obținute din alte surse (dividende, acțiuni la societăți comerciale, inclusiv veniturile ocazionale realizate in ultimele 12 luni), declarație autentificată din care să rezulte că titularul / membrii familiei nu realizează venituri și perioada pentru care nu au realizat venituri, alte acte doveditoare, după caz;

ALTE DOCUMENTE:

  • declarație autentificată a persoanei a cărei înscriere se solicită, din care rezultă că:

     – nu deține și nu a deținut în proprietate / coproprietate o locuință (fac excepție coproprietarii locuințelor obținute prin moștenire, în indiviziune, în situația în care cota obținută nu satisface cerințele minimale de suprafață prevăzute de anexa nr. 1 din Legea 114/1996, republicată);

     – nu a beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;

     – nu deține, în calitate de chiriaș, altă locuință din fondul locativ de stat sau din fondul locativ al municipiului Sibiu;

  • certificat fiscal de la Primăria locului de domiciliu / reședință pentru titular și ceilalți membri majori ai familiei.

 

     Documentele se depun la sediul S.C. Urbana S.A. din Sibiu, str. Andrei Șaguna, nr. 9, zilnic, de luni până vineri, între orele 08.00 și 12.00