SC URBANA SA își propune o creștere sustenabilă a activității cu cele trei motoare:

  • Administrarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe, aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Sibiu
  • Administrarea fondului locativ al Municipiului Sibiu
  • Producerea, distribuția și furnizarea energiei termice

 

Obiectivele strategice  ale societății au fost asumate prin Planul de Administrare 2022-2025:

  • Orientarea către client
  • Desfășurarea activității societății în condiții de eficiență economică
  • Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate
  • Promovarea competenței profesionale
  • Asigurarea continuității prestării serviciului public de alimentare cu energie termică, cantitativ și calitativ, în condițiile legii si ale contractului de delegare.
  • Buna guvernanță corporativă.

 

Viziunea Urbana   este aceea de a– și consolida  imaginea unei societăți care oferă servicii de încredere, într-un mod corect, transparent și în condiții de eficiență.

Asigurăm clienții că eforturile noastre sunt concentrate spre crearea unor fluxuri interne noi, care să reducă la minim timpul de la cerere la soluție.

Un rol important, în acest sens, îl reprezintă pregătirea, dezvoltarea continuă și motivarea salariaților astfel încât aceștia să acționeze cu profesionalism în relațiile cu toate părțile interesate.

O prioritate în dezvoltarea societății îl reprezintă si parteneriatul cu Primaria Municipului Sibiu.

 

Urbana rămâne în continuare o echipă unde se construiește.