ANUNȚ

În atenția chiriașilor din cartier Reșița

 

Societatea URBANA S.A. vă informează faptul că cele 18 blocuri fac parte din obiectivul de investiții ”Locuințe sociale în Municipiul Sibiu, str. Reșița- 216 apartamente”, realizat în conformitate cu H.G. nr. 687/1997, obiectiv predat de către Consiliul Județean Sibiu în proprietatea publică și folosința Municipiului Sibiu în baza prevederilor art. 2 din H.G. 888/1999, acestea fiind locuințe sociale.

Art. 47 din Legea 114/1996 - Legea locuinței prevede :

”Locuințele sociale realizate potrivit prezentei legi nu pot fi vândute.”

 

Având în vedere cele de mai sus vă rugăm să nu mai depuneți cereri de cumpărare la sediul societății noastre.

 

Director general

ec. Mircea Ovidiu