STRATEGIA LOCALĂ DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ÎN CARTIERUL HIPODROM DIN   MUNICIPIUL SIBIU   a fost aprobată prin HCL nr. 87/2018, fiind în concordanță cu Regulamentul privind implementarea programului "Termoficare 2006-2020 căldură și confort", componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.

     Serviciul public de încălzire urbană în sistem centralizat trebuie menținut și dezvoltat, întrucât acesta poate asigura alimentarea cu energie termică pentru sectorul rezidențial/non- rezidențial în condiții de siguranță, eficiență energetică și performanță economică ridicată, având totodată un impact pozitiv asupra protecției și conservării mediului ambiant prin controlul strict al emisiilor poluante.

Principalele obiective ale strategiei sunt următoarele:

  • asigurarea continuității sistemului centralizat de alimentare cu energie termică în cartierul Hipodrom din Municipiul Sibiu în condiții de eficiență și eficacitate prin:

                - reabilitarea rețelelor de distribuție a energiei termice,

                - modernizarea echipamentelor de producție,

                - atragerea de noi consumatori (instituții publice: școli, grădinițe, apartamente) situați în aria de furnizare a societății.

  • asigurarea calității serviciului de distribuție și furnizare energie termică;
  • utilizarea eficientă a resurselor energetice și dezvoltarea durabilă a serviciului;
  • protecția mediului;
  • promovarea producerii energiei termice în cogenerare
  • orientare spre client, adaptabilitate la cerințele consumatorilor.