Rapoarte financiare 2022

Bilant 31.12.2022

Descărcare

Raportare contabilă anuală la data de 31.12.2022

Note expicative la situațiile financiare

Descărcare

Note expicative la situațiile financiare aferente exercițiului financiar 01.01.2022 - 31.12.2022

Bilant 30.06.2022

Descărcare

Raportare contabilă semestrială la data de 30.06.2022