Rapoarte financiare 2022

Situație datorii la 31.12.2022

Descărcare

Situatia datoriilor la 31.12.2022 SC Urbana SA Sibiu

Buget investiții 2022

Descărcare

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Bilant 31.12.2022

Descărcare

Raportare contabilă anuală la data de 31.12.2022

Note expicative la situațiile financiare

Descărcare

Note expicative la situațiile financiare aferente exercițiului financiar 01.01.2022 - 31.12.2022

Bilant 30.06.2022

Descărcare

Raportare contabilă semestrială la data de 30.06.2022