REGULAMENT AL CONCURSULUI "O VEDERE DIN GUȘTERIȚA“ - 2021

 

1. Organizatorul concursului  “O VEDERE DIN GUȘTERIȚA” este SC URBANA SA cu sediul în Sibiu str. Andrei Șaguna nr.9 înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J32/1026/1998 , cod fiscal RO2684932 reprezentată prin Director general – ec.Ovidiu Mircea.

2. Concursul este organizat de către SC URBANA SA în scopul promovării societății și a obiectivului TURNUL MEMORIAL din Dealul Gușteriței. Regulamentul va fi făcut public prin mass media, pe site-ul www.urbanasibiu.ro și contact@cursurifoto.ro precum și pe facebook.

3. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, urmând ca orice modificări să intre în vigoare numai  după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul www.urbanasibiu.ro și contact@cursurifoto.ro precum și pe facebook și în presa locală.

4. Perioada de desfășurare a concursului este 22.03.2021 - 22.12.2022

5. Pot participa la concurs cetățeni români, sau cetățeni cu drept de reședință în România. Vârsta minima este de 18 ani la data trimiterii fotografiilor. Participanții își exprimă acordul, prin trimiterea fotografiilor, cu prezentul regulament.

6. Concurenții își asumă deciziile juriului ca definitive.

7. Premiul concursului este în bani și în produse , iar câștigătorii pot intra în posesia lui în șapte zile de la data deciziei juriului . Premiul în bani se va înmâna în numerar sau prin virament bancar, după reținerea taxelor legale.

Premiul I             -1.500 lei
Premiul II            -1.000 lei
Premiul III           -   800 Lei

8. Juriul este compus din membrii ai societății Urbana SA precum și ai Scolii de Fotografie "Image Art" Sibiu

9. Fotografiile se trimit prin serviciul www.wetransfer.com la adresa contact@cursurifoto.ro. Se vor transmite cu numele, prenumele și datele de contact: nr. de telefon, e-mail. Fotografiile primite fără datele de contact, nu vor fi înregistrate în concurs.

10. Data limita de transmitere a fotografiilor: până în 10.10.2021

11. Cerințe tehnice: fotografiile se transmit în format jpg, latura mare de minim de 3500 pixeli, comprimare mică. Prin înscrierea fotografiilor, autorii își asumă dreptul de autor asupra lucrărilor care se califică în expoziție și cedează dreptul de folosință al acestora până la data de 31.12.2022 societății Urbana SA. Dreptul de folosință se acordă pentru Proiectul " O vedere din Gusterița", pe durata prevăzută și nu este echivalentul cedării drepturilor de autor.