ÎN ATENȚIA CHIRIAȘILOR  DIN LOCUINȚELE SOCIALE

         

          Începând cu 01.01.2021  cuantumul chiriei aferent locuințelor sociale se va majora cu 2,06%, în baza prevederilor contractuale și a comunicatului emis de Institutul Național de Statistică.

 

  Conform prevederilor contractuale: 

„Pe durata închirierii, cuantumul chiriei va putea fi modificat unilateral de către Locator, fără o prealabilă notificare, după cum urmează:

- anual, în funcție de rata inflației comunicată de către Institutul Național de Statistică”

 

Perioada curenta

Perioada de referinta

TOTAL IPC (%)

2020 - Decembrie

2019 - Decembrie

102,06

Sursa: Institutul Național de Statistică www.insse.ro

 

SC URBANA SA