DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE ÎN BAZA ORDINULUI DE REPARTIZARE (LOCUINȚE ANL)

 

     După primirea ordinului de repartizare de la Comisia Socială, în vederea întocmirii contractului de închiriere, vă rugăm să depuneți la sediul societății noastre ordinul de repartizare în original, precum și următoarele documente:

DOCUMENTE DE IDENTITATE ȘI STARE CIVILĂ ALE TITULARULUI ȘI MEMBRILOR DE FAMILIE (documente în copie):

  • cartea sau buletinul de identitate;
  • certificatul de naștere;
  • certificat de căsătorie (sau, după caz, sentință de divorț)

DOCUMENTE CU PRIVIRE LA VENITURILE TITULARULUI ȘI MEMBRILOR DE FAMILIE(documente originale):

  • acte doveditoare privind venitul mediu net realizat în ultimele 12 luni de către titular și ceilalți membri ai familiei (care locuiesc și se gospodăresc împreună), adeverință salariat, cupon pensie, ajutor șomaj, indemnizații, alocații copii, declarație de venit, venituri obținute din alte surse (dividende, acțiuni la societăți comerciale, inclusiv veniturile ocazionale realizate in ultimele 12 luni), declarație autentificată din care să rezulte că titularul / membrii familiei nu realizează venituri și perioada pentru care nu au realizat venituri, alte acte doveditoare, după caz;

ALTE DOCUMENTE:

  • declarație autentificată a titularului și membrilor de familie, din care să rezultă că:

     – nu dețin și nu au deținut o altă locuință în proprietate și/sau

     – nu sunt beneficiari ai unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuință; Notă: restricția nu se aplică în situația în care titularul cererii de locuință și ceilalți membrii ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia dețin, alături de alte persoane, cote-pârți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii.

  • certificat fiscal de la Primăria locului de domiciliu / reședință pentru titular și ceilalți membri majori ai familiei.

 

     Documentele se depun la sediul S.C. Urbana S.A. din Sibiu, str. Andrei Șaguna, nr. 9, zilnic, de luni până vineri, între orele 08.00 și 12.00